Loodsbeheer

Onze vereniging beschikt over een aantal (niet verwarmde) loodsen.
Een loods voor zeilboten, motorboten en kleinere boten op eigen trailer.

De plaatsen voor vaartuigen in winterberging zijn echter wel beperkt. Indien U de beschikbaarheid wenst te kennen, dan kunt U hiervoor Koenraad Van der Cruyssen contacteren. Om verzekeringstechnische redenen kunnen enkel leden een winterberging in onze loodsen verkrijgen. Een lidmaatschap is dus noodzakelijk.

Om de vaartuigen in onze loodsen te bergen, worden er twee kraandagen georganiseerd. Hierbij wordt een grote kraan gehuurd en gebeuren de manipulaties op één dag in het najaar (voor het uit het water halen van de boten) en één dag in het voorjaar (voor de tewaterlating van de boten). 

Belangrijke mededelingen

Voorschriften tijdens verblijf in onze loodsen

Contacteer
Koenraad Van der Cruyssen

Secretaris & verantwoordelijke loodsbeheer