Onze diensten

Onze vereniging heeft zowel ligplaatsen in onze loodsen, op het water als op ons terrein.

Voor de bergingen in de loods en op het terrein mogen uitsluitend bootstoelen,
eigendom van de K.Y.C.G. vzw, gebruikt worden.

Voor aanvragen voor een ligplaats in onze jachthaven, dient U zich te wenden tot onze havenmeester.

Voor aanvragen voor een ligplaats in de loodsen of op het terrein, dient U zich te wenden tot onze loodsbeheerder.