Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit volgende leden, welke op volledig vrijwillige basis, de hun toevertrouwde taken met heel veel zorg en engagement uitoefenen.

Bruno Block

Voorzitter

Als commodore en voorzitter van de vereniging ben ik het aanspreekpunt. We streven ernaar met ons bestuur om de term “goede huisvader” (of huisvrouw natuurlijk) op een zo goed mogelijke manier weer te geven in onze bestuursdaden . Als Gentse watersportliefhebber kwam ik 20 jaar geleden in contact met onze vereniging, door de aankoop van een zeilbootje. In 2006 werd ik lid van het bestuur om deel te kunnen uitmaken van de veranderingen die zich opdrongen i.v.m. veiligheid en onderhoud van de infrastructuur van de club. Ik zorg, vooral samen met Koen, onze loodsbeheerder, voor een goed verloop bij het verplaatsen van de boten in en uit de loods. Ook bij het meehelpen en ondersteunen van de vernieuwingen en verbeteringen binnen de vzw, probeer ik mijn steentje bij te dragen. 

Ik engageer mij graag binnen de K.Y.C.G. omdat ik gemotiveerd ben en geloof in het verenigingsleven en de sociale contacten. Ik doe al heel wat vrijwilligerswerk binnen de vrouwenbeweging en de senioren in mijn eigen gemeente. Mijn voorgeschiedenis in het onderwijs is daar een ideale hulp bij! Nadat ik eerst een jaartje in de zijlijn het reilen en zeilen van deze club kon waarnemen, werd ik bevestigd dat het mijn ding zou zijn om de feestelijkheden te organiseren … mensen samen brengen heeft nog steeds een positieve waarde in ons vluchtig bestaan. Met de mensen praten, samen mooie momenten beleven, proberen er iets goeds van te maken … het geeft een goed gevoel een maakt echt een verschil uit. Binnen de raad van bestuur leerde ik gelijkgestemde, boeiende mensen kennen, waar het leuk is om samen mooie plannen te maken en verder een leuke toekomst uit te bouwen. Heb je ideeën, suggesties voor nieuwe of aanbevelingen van reeds bestaande activiteiten binnen dit domein, laat het mij rechtstreeks weten en ik bekijk of dit een realiseerbaar voorstel is.
KYCG Bestuur Nadine Malyster

Nadine Malyster

Ondervoorzitter &
verantwoordelijke evenementen

Koenraad Van der Cruyssen

Secretaris &
verantwoordelijke loodsbeheer

Zoals in elke vereniging sta ik in voor de notulering en verslaggeving en dit zowel voor de raden van bestuur als voor de algemene ledenvergadering. Vragen in verband met voorgaande kunt U rechtstreeks aan mij richten. Gezien de eigenheid binnen onze vereniging is het beheer van onze loodsen een taak op zich. Met enthousiasme wil ik die taak op mij nemen.

Aanvragen voor bergingen in de loods dienen uitsluitend en rechtstreeks aan mij gericht te worden.

De wet van 27 juni 1921 die de verenigingen zonder winstoogmerk regelt, werd voor het laatst in 2002 grondig gewijzigd. De hervormingen beogen vooral een grotere transparantie van de werking van de verenigingen ten aanzien van derden en van hun leden. Daarnaast werd ook een boekhoudkundig kader aangeboden en zijn meer gerichte maatregelen genomen om de werking van verenigingen te verbeteren. In 2004 werd het allemaal een beetje teveel voor de toenmalige penningmeester. Bij mijn aanwezigheid op de ledenvergadering van 2003 heb ik dan ook spontaan aangeboden om deze taak op mij te nemen, gezien ik beroepshalve over de kennis beschik. Ik vind het bovendien heel belangrijk dat het verenigingsleven de mensen blijft verbinden en het sociaal aspect hiervan gekoesterd wordt. Dergelijke waarden gaan in onze moderne tijden vaak verloren … Geen gebrek dus aan motivatie om mij als vrijwilliger in te zetten voor deze vereniging. Voor welke zaken dient U zich tot mij richten? Voor alle vragen omtrent de boekhouding, administratie en financiën. Voor vragen omtrent de website.

Carine Soetaert

Penningmeester

Philippe Wilmot

Verantwoordelijke voor havenbeheer & infrastructuur

Begin de jaren 2005 werd ik lid van deze club. En van bij het begin voelde het steeds als thuiskomen in een gezellige sfeer. Toen er eind 2023 een nieuw bestuurslid werd gezocht die zou instaan voor de haven en het patrimonium, heb ik mij dan ook vanuit deze invalshoek, kandidaat gesteld.  Voor het bekomen van een ligplaats in onze haven dient U zich uitsluitend tot mij te richten. Zijn er vragen omtrent de ligplaatsen in onze haven, opmerkingen over de staat van onderhoud van ons patrimonium? Laat het mij rechtstreeks weten!

Contacteer
Bruno Block

Voorzitter

Contacteer
Nadine Malyster

Ondervoorzitter & verantwoordelijke evenementen

KYCG Bestuur Nadine Malyster

Contacteer
Koenraad Van der Cruyssen

Secretaris & verantwoordelijke loodsbeheer

Contacteer
Carine Soetaert

Penningmeester

Contacteer
Philippe Wilmot

Verantwoordelijke voor havenbeheer & infrastructuur